Tóm tắt nhanh nội dung bộ phim HND-968 Quản lý hấp diêm em nhân viên phục vụ dễ dãi. Trải qua quãng thời gian cùng làm việc với nhau thì Yuri Honma cũng có thiện cảm lắm với anh chàng quản lý nơi nhà hàng ăn mình đang làm nhân viên phục vụ, thế nhưng không đến mức mà có thể tiến tới chuyện yêu đương. Thế nhưng anh chàng đó đã hiểu nhầm rằng nữ chính của chúng ta cũng có tình cảm với anh ta nên anh ta đã vồ vập cưỡng hiếp cô ấy. Lần đầu Yuri Honma chẳng nói năng gì, đến lần thứ 2 cũng vậy và cứ thế dần dần nữ nhân vật chính của chúng ta đã chẳng còn kháng cự lại nữa và yêu anh chàng quản lý từ lúc nào không hay.

Quản lý hấp diêm em nhân viên

Quản lý hấp diêm em nhân viên