Tag: Anri Kizuki

Một lần lầm lỡ cùng anh đồng nghiệp địt giỏi

Một lần lầm lỡ cùng anh đồng nghiệp địt giỏi nói về cô gái đã có gia đình Anri Kizuki hôm nay bị chính đồng nghiệp của mình đè ra địt một cách thỏa thích và sung sướng, Anri Kizuki không thể nào ngờ hắn ta lại thèm kh...