Thôi miên nữ giám đốc cho cả công ty địt kể về cậu nhân viên sung sướng khi biết thuật thôi miên để trả thù nữ giám đốc xinh đẹp Honoka Tsuji, hôm nay cô ta đã quát mắng và phạt cậu ta rất nhiều nên cậu đã quyết tâm thôi miên Honoka Tsuji sau đó không thể nào sung sướng hơn cậu ta địt xong lại cho cả công ty địt tiếp.

Thôi miên nữ giám đốc cho cả công ty địt

Thôi miên nữ giám đốc cho cả công ty địt